Młodzież i dorośli

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

Młodzież i dorośli

Veneers are an ideal cosmetic solution for everyone who desires a beautiful smile with minimal invasions into their teeth.

We can improve your facial appearance and boost your confidence with dental veneers by hiding your natural teeth behind a very thin layer of porcelain. Veneers can be used to change the shape, size, color and symmetry of the teeth and smile.

  • Standardowy metalowy
  • Standardowy bezniklowy
  • Standardowy kosmetyczny (szafirowy)

Natural Looking

Customized to match your teeth.

Pain Free

No pain is involved in the procedure.

Stain Resistant

Extremely resistant to stains.

Long Lasting

Porcelain veneers can last a lifetime.

Aparaty stałe

Aparat metalowy standard
1800 zł

cena za łuk

Aparat bezniklowy
2000 zł

cena za łuk

Aparat bezligaturowy
2200 zł
cena za łuk
Aparat złoty
2200 zł

cena za łuk

Aparat kosmetyczny (szafirowy)
2800 zł

cena za łuk

Aparat kosmetyczny bezligaturowy
3100 zł

cena za łuk

System Damon
2800 zł

cena za łuk

System Damon kosmetyczny
3500

cena za łuk

Aparaty grobułkowe

Goshgarian
400 zł
Bi-helix
500 zł
Aparat RPE (HASS)
1000 zł
Aparat z kulką
300 zł
Łuk językowy
400 zł

Aparaty dodatkowe

Pendulum
700 zł
Płytka Nance’a
500 zł
Płytka rozklinowująca
300 - 400 zł
Lip-bumper
400 zł
Wyciąg karkowy
500 zł
Maska twarzowa (Delaire’a)
500 zł
Aparat Herbst
1200 zł
Transfors
700 zł
Szyna do bruksizmu
350 zł
Mikroimplanty
600 zł
Trainery
400 zł
Aparat Motion
1200 zł
Aparaty wyjmowane jednoszczękowe
700 zł
Aparaty wyjmowane dwuszczękowe
800 - 900 zł
Aparat retencyjny
450 zł
Aparat segmentowy
500 - 1000 zł