Aparat a wiek

DZIECI

Wczesne leczenie ortodoncyjne podejmowane jest nie tylko z powodu „krzywych jedynek”, ale też ze względu na wady związane głównie z nieprawidłowym wzrostem kości szczęk oraz przedwczesną utratą zębów mlecznych. Także wady powstałe wskutek szkodliwych nawyków i zaburzeń równowagi mięśniowej powinny być leczone wcześnie. W takich przypadkach najczęściej stosuje się aparaty ruchome, czyli takie które pacjent może samodzielnie zakładać i zdejmować.

NASTOLATKI

Leczenie ortodoncyjne przynosi najlepsze efekty w okresie wzrastania pacjenta. Można wtedy skorelować proces wzrostu z kolejnym etapem leczenia, którego celem jest osiągnięcie harmonijnych rysów twarzy i prawidłowego zgryzu. W tej grupie wiekowej występuje jednak zespół wad nie poddających się leczeniu wyłącznie metodami ortodoncyjnymi. Ujawniają się one najczęściej w okresie wzrostu i są uwarunkowane genetycznie, polegając na nieprawidłowym wzroście twarzy. W takich przypadkach pacjent poddany zostaje wstępnemu leczeniu ortodoncyjnemu, bądź pozostaje w obserwacji. Dopiero po zakończeniu wzrostu jest przygotowywany ortodontyczne do zabiegu operacyjnego, który polega na przestawieniu nieprawidłowo rozmieszczonych kości szczęk.

DOROŚLI

Leczenie ortodoncyjne tych pacjentów jest najczęściej koniecznością leczenia zespołowego, wymagającego zaangażowania chirurga, protetyka i periodontologa. U dorosłych pacjentów doszło do nasilenia wady lub powikłań wynikających z występującej nieprawidłowości. Najczęściej obserwujemy nieodwracalne zmiany narzędzia żucia, będące następstwem przedwczesnej utraty zębów.

Copyrights 2014 Ortodent   Design: Black Horse | www.blho.pl